Príjmeme do pracovného pomeru : 

1. Kuchárku a prevádzkovú silu do kuchyne školskej jedálne

s nástupom ihneď.

 Žiadosti zasielajte:

mailom  : sekretariat@simedke.sk, prípadne

poštou alebo osobne na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Kontaktná osoba: Anna Slovinská

                          Tel. číslo: 055/786 09 33, 55/ 643 56 88

                          Ing. Monika Jarošová

                          Tel. číslo: 055/643 55 73