Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste 

na pracovnú pozíciu referent technicko-ekonomického úseku s nástupom od 1. februára 2019 na plný úväzok.

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Úplné stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Znalosť ekonomických programov.

Prax v ekonomickej oblasti.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: bezúhonnosť.

 

Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v sume  od 583,00 do 750,00 Eur.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-  žiadosť o prijatie do zamestnania,

-  štruktúrovaný profesijný životopis,

-  súhlas  so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/18 z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Iné kritériá a požiadavky:

-  zdravotná spôsobilosť,

-  schopnosť pracovať vkolektíve,

-  flexibilita,

-  samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu posielať svoju žiadosť e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk , poštou alebo osobne na adresu:

Školský internát

Medická 2

040 11 Košice

Tel. kontakt: 055/786 09 33 Anna Slovinská

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí:  28. január 2019

 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí vyhovujú kritériám a požiadavkám.