Príjmeme do pracovného pomeru  v školskej jedálni kuchárku a prevádzkovú silu do kuchyne

s nástupom ihneď.

Žiadosti zasielajte:

mailom  : sekretariat@simedke.sk, prípadne

poštou alebo osobne na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Kontaktná osoba: Anna Slovinská

Tel. číslo: 055/786 09 33, 55/ 643 56 88