Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI
Registratúrny plán, na ktorý sa čl. 13 odkazuje sa nachádza TU.
Zodpovedná osoba: Ing. Alžbeta Vindtová
kontakt: 055/643 55 73
e-mail: sekretariat@simedke.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail:

  • všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
  • pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
  • webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
  • na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár
  • emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Podateľňa
Pondelok – Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00
Webové sídlo
https://dataprotection.gov.sk/uoou/