Zmluvy:

Dátum: Predmet: Súbor:
dec 29, 2017 Dohoda o dočasnom užívaní pozemkov č. 1/2018 – PENAD s.r.o.
Stiahnuť
dec 27, 2017 Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
Stiahnuť
dec 27, 2017 Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve
Stiahnuť
dec 21, 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s.
Stiahnuť
dec 20, 2017 Kúpna zmluva č. 23/2017 HO&PE FAMILY, s.r.o. – mlieko a smotana
Stiahnuť
dec 8, 2017 Zmluva o dielo č. 24/2017 – DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. – podlahy
Stiahnuť
nov 28, 2017 Darovacia zmluva – Rodičovské združenie pri ŠI – Kamerový systém
Stiahnuť
nov 28, 2017 Darovacia zmluva – Rodičovské združenie pri ŠI – Knihy do čitárne ŠI
Stiahnuť
nov 21, 2017 Dodatok č. 6 k Individuálnej zmluve o energetických službách – Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Stiahnuť
okt 31, 2017 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2017 – HO&PE FAMILY, s.r.o. – maslo
Stiahnuť
jan 1, 2017 Kolektívna zmluva
Stiahnuť

Faktúry:

Dátum: Predmet: Súbor:
jan 2, 2018 Dobropisy za december 2017 – kuchyňa
Stiahnuť
jan 1, 2018 Faktúry December 2017 – kuchyňa
Stiahnuť
jan 1, 2018 Faktúry December 2017 – hlavná činnosť
Stiahnuť
jan 1, 2018 Faktúry December 2017 – podnikateľská činnosť
Stiahnuť
dec 1, 2017 Faktúry November 2017 podnikateľská činnosť
Stiahnuť
dec 1, 2017 Faktúry November 2017 hlavná činnosť
Stiahnuť
dec 1, 2017 Dobropisy za november 2017 – kuchyňa
Stiahnuť
dec 1, 2017 Dobropisy za november 2017
Stiahnuť
dec 1, 2017 Faktúry November 2017 kuchyňa
Stiahnuť
nov 1, 2017 Faktúry Október 2017 – podnikateľská činnosť
Stiahnuť
nov 1, 2017 Faktúry Október 2017 – hlavná činnosť
Stiahnuť
nov 1, 2017 Dobropisy za október 2017 – kuchyňa
Stiahnuť
nov 1, 2017 Dobropisy za október 2017
Stiahnuť
nov 1, 2017 Faktúry Október 2017 – kuchyňa
Stiahnuť
okt 1, 2017 Faktúry September 2017 – kuchyňa
Stiahnuť

Objednávky:

Dátum: Predmet: Súbor:
jan 1, 2018 Objednávky December 2017 – podnikateľská činnosť
Stiahnuť
jan 1, 2018 Objednávky December 2017 – hlavná činnosť
Stiahnuť
dec 1, 2017 Objednávky November 2017 podnikateľská činnosť
Stiahnuť
dec 1, 2017 Objednávky November 2017 hlavná činnosť
Stiahnuť
nov 1, 2017 Objednávky Október 2017 – podnikateľská činnosť
Stiahnuť
nov 1, 2017 Objednávky Október 2017 – hlavná činnosť
Stiahnuť