Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 29, 2017

Dohoda o dočasnom užívaní pozemkov č. 1/2018 - PENAD s.r.o.

Stiahnuť
dec 27, 2017

Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Stiahnuť
dec 27, 2017

Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve

Stiahnuť
dec 21, 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

Stiahnuť
dec 20, 2017

Kúpna zmluva č. 23/2017 HO&PE FAMILY, s.r.o. - mlieko a smotana

Stiahnuť
dec 8, 2017

Zmluva o dielo č. 24/2017 - DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. - podlahy

Stiahnuť
nov 28, 2017

Darovacia zmluva - Rodičovské združenie pri ŠI - Kamerový systém

Stiahnuť
nov 28, 2017

Darovacia zmluva - Rodičovské združenie pri ŠI - Knihy do čitárne ŠI

Stiahnuť
nov 21, 2017

Dodatok č. 6 k Individuálnej zmluve o energetických službách - Veolia Energia Komfort Košice, a.s.

Stiahnuť
okt 31, 2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2017 - HO&PE FAMILY, s.r.o. - maslo

Dodatok
jan 1, 2017

Kolektívna zmluva

Stiahnuť


Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
jan 2, 2018

Dobropisy za december 2017 - kuchyňa

Stiahnuť
jan 1, 2018

Faktúry December 2017 - kuchyňa

Stiahnuť
jan 1, 2018

Faktúry December 2017 - hlavná činnosť

Stiahnuť
jan 1, 2018

Faktúry December 2017 - podnikateľská činnosť

Stiahnuť
dec 1, 2017

Faktúry November 2017 podnikateľská činnosť

Stiahnuť
dec 1, 2017

Faktúry November 2017 hlavná činnosť

Stiahnuť
dec 1, 2017

Dobropisy za november 2017 - kuchyňa

Stiahnuť
dec 1, 2017

Dobropisy za november 2017

Stiahnuť
dec 1, 2017

Faktúry November 2017 kuchyňa

Stiahnuť
nov 1, 2017

Faktúry Október 2017 - podnikateľská činnosť

Stiahnuť
nov 1, 2017

Faktúry Október 2017 - hlavná činnosť

Stiahnuť
nov 1, 2017

Dobropisy za október 2017 - kuchyňa

Stiahnuť
nov 1, 2017

Dobropisy za október 2017

Stiahnuť
nov 1, 2017

Faktúry Október 2017 - kuchyňa

Stiahnuť
okt 1, 2017

Faktúry September 2017 - kuchyňa

Stiahnuť


Objednávky:

Dátum:Predmet:Súbor:
jan 1, 2018

Objednávky December 2017 - podnikateľská činnosť

Stiahnuť
jan 1, 2018

Objednávky December 2017 - hlavná činnosť

Stiahnuť
dec 1, 2017

Objednávky November 2017 podnikateľská činnosť

Stiahnuť
dec 1, 2017

Objednávky November 2017 hlavná činnosť

Stiahnuť
nov 1, 2017

Objednávky Október 2017 - podnikateľská činnosť

Objednavka
nov 1, 2017

Objednávky Október 2017 - hlavná činnosť

Stiahnuť