Turistická ubytovňa - Ubytovanie :

Milí hostia,

radi by sme Vás informovali, že prevádzkovateľ Školský internát Medická 2, Košice aktuálne poskytuje ubytovanie v turistickej ubytovni hosťom v režime OTP (osoba očkovaná/testovaná/prekonala ochorenie COVID-19). 

Na základe VYHLÁŠKY 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, uverejnenou 12. augusta 2021 a platnou od 16. augusta 2021, sa prevádzkovateľ Školský internát Medická 2, Košice, rozhodol, že aktuálne umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP.
Podľa § 1 ods. (2) 

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

Podľa § 1 ods. (4) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Preto žiadame všetkých hostí, aby sa pred vstupom do zariadenia preukázali predložením príslušného dokladu pracovníkovi priamo na recepcii. 

 
 
Časť budovy školského internátu slúži na ubytovanie hostí ako turistická ubytovňa. Forma ubytovania - bunkový systém so samostatným WC a kúpeľňou. Ubytovanie je možné len pre hostí, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Košiciach a blízkom okolí. 


Kontaktná osoba na rezervovanie ubytovania:
Ing. Alžbeta Vindtová - tel. 055/643 5573, sekretariat@simedke.sk alebo urobiť rezerváciu online.