Turistická ubytovňa 

Milí hostia,

Časť budovy školského internátu slúži na ubytovanie hostí ako turistická ubytovňa počas celého roka.

Forma ubytovania - bunkový systém so samostatným WC a kúpeľňou a zodpovedá štandardom turistickej ubytovne.
Súčasťou bunky sú dve izby /jednolôžková príp. dvojlôžková/, ktoré spoločne zdieľajú jedno sociálne zariadenie  /kúpeľňa + WC/. 
Poskytujeme ubytovanie v izbách typu štandard - izba typ A (dve izby na jednej bunke)   a   ubytovanie v apartmánoch, ktoré disponujú samostatnými sociálnymi zariadeniami.
 

Telefónne číslo na rezerváciu ubytovania: tel. 055/643 5573, ubytovanie@simedke.sk alebo urobiť rezerváciu online.

CENNÍK UBYTOVANIA

Jednolôžková izba / cena za 1 osobu (ubytovanie 1 osoby v dvojlôžkovej izbe)                                                                                                    

  izba typ A  
počet nocí cena za osobu / €
1 18
2 - 30 16,50

 

Dvojlôžková izba / cena za 1 osobu

  izba typ A  
počet nocí cena za osobu / €
1 15
2 - 30 14

 

V týchto izbách poskytujeme aj dlhodobé ubytovanie, maximálne na 1 mesiac. Ubytovanie na dlhšiu dobu po dohode a súhlase internátu.

Cena dlhodobého ubytovania za izbu, ktorá je súčasťou bunky (cena pre jednu osobu)

ubytovanie v izbe typ A - 240€ / 1 mesiac / izba v bunke

V prípade obsadenia izby dvoma osobami je cena 160€ za osobu.

Dlhodobé ubytovanie pre vysokoškolákov

ubytovanie v izbe typ A - 150€ / 1 mesiac / izba v bunke (cena pre jednu osobu)

V prípade obsadenia izby dvoma osobami je cena 110€ za osobu.

 

Podľa VZN mesta Košice č. 229/2022:

§ 2 Základ dane : Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.

§ 3 Sadzba dane : Sadzba dane je 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení. 

§ 6 Oslobodenie od dane : Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a sprievodca tejto osoby,
c) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,
d) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.

 

Vrátnica pracuje 24h denne a krátkodobo sa môžete ubytovať nonstop.

Dlhodobé ubytovanie je možné len po zaslaní požiadavky a mailovom odsúhlasení internátom.

Ubytovanie v apartmánoch 

Apartmán č. 105

počet nocí cena za apartmán / €
1 40
2 - 10 35

 

Apartmán č. 103 

počet nocí cena za apartmán / €
1 35
2 - 10 32

 V apartmánoch poskytujeme ubytovanie pre 1-2 osoby + prístelka /gauč/. Cena uvedená v tabuľke, je cena za apartmán, bez ohľadu na počet osôb.

 

Nie sme platcami DPH.