ŠKOLSKÝ INTERNÁT
Medická 2
040 11 Košice
IČO: 164 101

Kontakty:
Ing. Melánia Konečná - riaditeľka ŠI
055/643 55 73
sekretariat@simedke.sk

Ing. Alžbeta Vindtová - sekretariát riaditeľky ŠI
055/643 55 73
sekretariat@simedke.sk

Mgr. Milan Kocur -  zástupca riaditeľky pre výchovu
055/786 09 53
milan.kocur@simedke.sk

Ing. Eva Rimovská - zástupkyňa riaditeľky pre TEÚ
055/786 09 47
eva.rimovska@simedke.sk

Mgr. Lenka Goldmannová - školská psychologička
055/786 09 45
lenka.goldmannova@simedke.sk

Michaela Marcinášková - vedúca školskej  jedálne
055/789 47 05
michaela.marcinaskova@simedke.sk

Gabriela Bartošová - stravovacia referentka
055/643 56 88 kl. 23
gabriela.bartosova@simedke.sk

Vincent Oravec - vedúci prevádzky
055/642 93 34
vincent.oravec@simedke.sk

Vrátnica:
055/643 56 88
055/786 09 22

GPS súradnica
Loc: 48°43'8.089"N, 21°14'33.889"E