Červené stužky

     1. december – Deň boja proti AIDS

     Náš Školský internát sa aj v tomto roku zapojil do už pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

Aktualizácia

Aktualizované tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete  TU.

OZNAM!!!

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí nezaplatili ubytovanie za mesiac december, aby platbu uhradili najneskôr do 03. 12. 2021. Všetky platby po tomto termíne, budú vrátené odosielateľovi.

V januári 2022 budú platené platby za mesiace január a február v sume 58 €. 

Ďakujeme za porozumenie.