Zloženie žiackej rady v školskom roku 2019/2020

 

Predsedníčka           Laura Sabolová

Podpredsedníčka    Kristína Povecová

Zapisovateľ              Dávid Bešenyi

Kronikárka              Terézia Fričová

                                  Kevin Kroták

                                  Ľudovít Širák

                                  Klaudia Richnavská

                                  Sofia Vološinová

                                  Viktória Coganová

 

Štatút Žiackej rady pri Školskom internáte Medická 2