Folklórna šou „Zem spieva“ zožala minulý školský rok veľký úspech v Slovenskej televízii aj u nás, a preto sme sa rozhodli zorganizovať 21. novembra 2017 v našom školskom internáte aj jej 2. ročník. Do súťaže sa prihlásilo osem vystupujúcich čísel. Päť súťažiacich z nášho internátu a po jednom z ŠI Považská, ŠI pri SPŠE Komenského a ŠI Jedlíkova 11. Išlo o sólistov, ako aj o dvojice. Avšak trom súťažiacim na poslednú chvíľu zdravotné problémy nedovolili predstaviť sa.

         Vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení Ing. Peter Vajda (tanečný pedagóg FS Borievka), Mgr. Štefan Štec (umelecký vedúci FS Hornád) a Mgr. Peter Kocák (umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan a DFS Cifroško). V závere porota vybrala dvoch najúspešnejších súťažiacich a udelila tiež tri tretie miesta. Na základe diváckeho hlasovania sme vyhodnotili aj víťaza diváckej ankety.

       Pokiaľ sa porota radila a sčítavali sa hlasy diváckej ankety, obecenstvo si prostredníctvom zaujímavého videodokumentu zaspomínalo na nestora slovenského folklóru – prof. Štefana Nosáľa, ktorému sme celý tento večer s radosťou venovali. Súťaž sledovalo vyše 150 divákov, ktorí sa podľa ich reakcií veľmi dobre zabávali.

Výsledky:

1. miesto: Peter Gáč & Lenka Krištanová (tanec)

2. miesto: Dominika Paňková (spev)

3. miesto: Ivka Mingáčová s partnerom (tanec)

3. miesto: Lukáš Onuško s partnerkou (tanec)

3. miesto: Veronika Ločová (spev)

cena divákov: Dominika Paňková (spev) – 53 hlasov zo 137 platných hlasov

                       (na 2.mieste v diváckom hlasovaní skončili Peter Gáč & Lenka Krištanová, ktorí získali len o 7 hlasov menej)

 

Organizačný tím: Mgr. Martin Horváth, Mgr. Ladislav Kozák, Mgr. Ján Hamadej