Pripravili sme zdravé jedlo na raňajky, a tým sme chceli zážitkovou formou motivovať našich  žiakov k pravidelnému a zdravému raňajkovaniu. Jedlá pripravovali žiačky zo záujmového útvaru „Moderná kuchárka“ spolu s vychovávateľkami Mgr. Kocurovou a Bodnárovou. Tím čo ochutnávali veľmi chutilo, a to bol náš zámer.