Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021

10. ročník celoslovenského projektu

pre stredné školy

 

Záložka do knihy spája slovenské školy:

Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav

(100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)

 

 

          Náš Školský internát Medická 2 Košice sa aj v tomto roku zapojil do realizácie už 10. ročníka celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy". Partnerskou školou v rámci projektu nám bola Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 926 01 Sereď. 

          S výrobou záložiek na tému: "Významne osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)", sme začali 21. 10. 2021 a do projektu sa nám prihlásilo cca 50 žiačok. Žiaľ epidemiologická situácia a karanténne opatrenia nám skresali počet na cca 30 žiačok/záložiek. Pri výrobe záložiek sme sa v skupinkách rozprávali o prečítaných dielach oboch autorov, a navzájom sa motivovali k čítaniu. Žiačky si prinášali citáty a úryvky, ktoré ich najviac zaujali, iné ich zase stvárnili graficky.

          Nami vyrobené záložky sme odfotili a zaslali partnerskej škole. Obchodná akadémia nám zaslala okolo 60 záložiek, ktoré vytvorili žiaci ich prvých ročníkov. 

          Záložky a kontakty si žiaci navzájom vymenili a z fotodokumentácie sme vytvorili nástenku vo vestibule.

          Do projektu sa zapojilo vyše tridsať žiačok z 2.VS, 3.VS, 4. VS a 5. VS. Snaha všetkých zúčastnených žiačok bola ocenená sladkou odmenou z prostriedkov RZ pri Školskom internáte Medická 2, Košice

 

Organizátor: Mgr. Hockicková

Spoluorganizátor a fotograf: Ing. Karoľová