„Záložka do knihy spája slovenské školy“

   Aj v tomto školskom roku sa náš internát zapojil do projektov na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl. Tieto projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
   V poradí už 6. ročník celoslovenského projektu: „Záložka do knihy spája slovenské školy a školské zariadenia“ – bol tematický zameraný na - Literárne osobnosti môjho regiónu. 
   Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života
žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Partnerským školským internátom nám bol: Školský internát na Považskej v Košiciach.

„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali literárnymi osobnosťami ako napríklad Sándor Márai, Táňa Keleová-Vasilková, Marka Staviarska...V priebehu projektu sme čítali diela týchto autorov a pri osobnej výmene, ktorá sa uskutočnila v čitárni ŠI Medická 2, prebehla plodná diskusia o prečítaných knihách. Zaujímavé boli aj životné príbehy spomínaných autorov. Bol to príjemný čas strávený v príjemnej spoločnosti a v úžasnom prostredí – medzi knihami. Veľmi nás teší táto spolupráca, pri ktorej sa navzájom obohacujeme o skúsenosti a aktivity realizované v našich školských knižniciach.“ Na aktivitách sa spolu zúčastnilo 32 žiakov


Za akciu zodpovedná: Mgr. R. Hockicková