Dňa 13.03.2019 sa v jedálni nášho internátu uskutočnil zábavný kvíz, Záhady tela. V 5-tich súťažných kolách si svoje vedomosti a schopnosti týkajúce sa ľudského tela preverilo 28 žiakov v 7 tímoch z jednotlivých poschodí. Jednotlivými súťažiacich a prítomné publikum sprevádzali Kristína Povecová a Viktória Coganová. Pred vyhodnotením celkových výsledkov, program spestrila svojim spevom Kristína Jacková.

   Víťazkami súťaže sa stali žiačky z 2. poschodia. Tesne za nimi sa umiestnili žiaci z 8. poschodia a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo 7. poschodia. Vďaka malému nedorozumeniu si cenu odniesli aj žiačky z 5. poschodia, ktoré skončili na 4. mieste. Výhercovia za svoje výkony získali sladké odmeny a ostatní si odniesli cenné informácie. Celkovo sa akcie zúčastnilo asi 70 žiakov, ktorí zabezpečili priebeh akcie a podporili svoje poschodia v publiku.

Akciu pripravila: Mgr. Veronika Čačková