Dňa 20.2.2018 o 19.30 sa v jedálni nášho internátu uskutočnil zábavný kvíz o zdraví,  s názvom Záhady tela. V 6. súťažných kolách si svoje vedomosti a schopnosti týkajúce sa ľudského tela preverilo 28 žiakov v 7 tímoch z jednotlivých poschodí. Jednotlivými kolami žiakov sprevádzali Ela Karolína Tkačíková v úlohe moderátorky a Denisa Furgaľáková v úlohe „pani doktorky“, ktorá žiakom poskytla odpovede na všetky súťažné otázky. Pred vyhodnotením celkových výsledkov, program spestrila svojim spevom Dominika Paňková. Víťazmi súťaže sa stali chlapci z 8.poschodia  s celkovým počtom bodov 50 zo 60 možných. Tesne za nimi sa umiestnili dievčatá z 2. poschodia a na treťom mieste sa umiestnilo kombinované družstvo chlapcov a dievčat zo 6. poschodia. Výhercovia za svoje výkony získali sladké odmeny a ostatní si odniesli cenné informácie. Celkovo sa akcie zúčastnilo 127 žiakov, ktorí zabezpečili priebeh akcie a podporili svoje poschodia v publiku.

Akciu pripravila: Mgr. Veronika Čačková