Dňa 24.1.2018 sa v ŠI uskutočnila akcia „Z rozprávky do rozprávky“. Prítomní žiaci mohli spoločne vstúpiť do sveta rozprávok, tých klasických  i novodobých. Do sveta rozprávok, ktoré vyjadrujú obraz života, túžob a snov každého človeka. Zábavno - súťažnou formou si v kvíze preverili svoje „vedomosti“ súťažné družstvá zložené zo žiakov jednotlivých poschodí. Postavy známe i menej známe, zvučky z rozprávok či výroky, to všetko bolo zapracované do súťažných otázok, s ktorými si súťažiaci veľmi dobre poradili. Spoločne získaných 232 bodov svedčí o tom, že rozprávky majú svoje nezastupiteľné miesto aj medzi mladými.

 

Zodpovedná za akciu: Mgr. Mária Urbanová