Milí žiaci,

dňa 5. apríla 2022 sa o 19.30 hod. v jedálni  nášho školského internátu uskutočnil súťažno - zábavný večer: “ Vylúšti tajničku “.

 

Súťažili medzi sebou 2-členné družstvá z jednotlivých poschodí  ŠI,  ktorých úlohou bolo v 4 súťažných kolách v časovom limite správne vylúštiť 4 tajničky.

Zábavný večer nám spríjemnili  títo žiaci svojim  kultúrnym  programom: D. Haščinová, S. Štafurová, M. Majoros, S. Marek, V. Hamorová, F. Radvanská. K programu sa pripojil  aj vedúci výchovy Mgr. Hudáček svojim hudobným číslom.

Do súťaže sa počas večera zapojilo aj publikum – žiaci mohli vylúštiť ľubovoľnú tajničku.

 

Podľa počtu získaných bodov z jednotlivých tajničiek sme vyhlásili víťazov:

1.      miesto: Veronika Tomášiková a Lea Kupčíková, ŠÚP Jakobyho, 4.roč.,  ( 5. VS )

2.      miesto: Šimon Kirňak a Matej Kozub, Gymn. Poštová, 2. a 3. roč., ( 21. VS ) 

3.      miesto:  Diana Novikmecová a Diana Slopovská, Gymn. Poštová, 1. roč., ( 15. VS )

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Všetci účinkujúci aj súťažiaci boli odmenení sladkými cenami.

Tejto akcie sa zúčastnilo cca 100 žiakov.

Na akciu sa žiaci veľmi tešili.

Zodpovedná za akciu: Ing. Jarmila Krbaťová