Dňa 20. marca 2019 sa o 19.30 hod. v jedálni  nášho Školského internátu uskutočnil súťažno-zábavný večer "Vylúšti tajničku". Súťažili medzi sebou 3-členné družstvá z jednotlivých poschodí  ŠI,  ktorých úlohou bolo v 4 súťažných kolách v časovom limite 5 minút správne vylúštiť 4 tajničky.

   

   Tento zábavný večer nám spríjemnili  títo žiaci svojim  kultúrnym  programom:

hra na husle –Daša Ilišková, Lukáš Rácz,

hra na harmonike – Jakub Vorobeľ,

spev- Janka Predovová,

ľudový tanec- Gloria Morogai, Natália Valenčinová.

 

Podľa počtu získaných bodov z jednotlivých tajničiek sme vyhlásili víťazov:

1.      miesto: Dárius Krišta, Nikolas Nehéz, Patrik Gonos

2.      miesto: Jana Oroszová, Anastázia Pólyiová, Viktória Ballóková

3.      miesto:  Miroslava Jacková, Mária Bačová, Zuzana Hennelová

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Všetci účinkujúci aj súťažiaci boli odmenení rôznymi vecnými cenami. Tejto akcie sa zúčastnilo cca 70 žiakov a veľmi sa im páčila.

Akciu pripravili: Ing. Krbaťová, Mgr. Kocurová