Dňa 8.10.2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do ŽR. Voľby sa konali v miestnosti ŽR číslo 412 o 20.00 hod. Obsadzovali sa 3 voľné pozície v ŽR. Volieb sa zúčastnilo 6 kandidátok, ktoré sa pred členmi a ostatnými žiakmi ŠI prezentovali a odpovedali na otázky kladené prítomnými. Po tejto prezentácii a diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. Každý prítomný žiak mal volebné právo.

 

Vo voľbách získali najviac hlasov a stali sa novými členkami ŽR:

Klaudia Richnavská, Sofia Vološinová a Viktória Coganová.

 

Členmi ŽR v školskom roku 2019/20 sú:

Laura Sabolová, Kristína Povecová, Terézia Fričová, Ľudovít Širák, Kevin Kroták, Dávid Bešenyi, Klaudia Richnavská, Sofia Vološinová a Viktória Coganová.