Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie prevedené na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu. Voltíž sa cvičí v cvale. Deti, ktoré začínajú a cvičenci, pre ktorých je voltíž iba zábavou trénujú v kroku. Voltížne jazdenie je súťažná disciplína, ktorá umožňuje voltižérom v harmónii s koňom sa prejaviť aj cez gymnastické a umelecké pohyby. Voltíž pomáha naučiť sa udržiavať rovnováhu a súhru s pohybom koňa, tak ako aj všeobecnú športovú zdatnosť. Keď chcete cvičiť voltíž, nepotrebujete vedieť jazdiť, ale voltíž vám môže veľmi pomôcť zdokonaliť vaše jazdecké schopnosti.

Prezreli si stajne, zoznámili sa s prácou pri starostlivosti o kone.  Akcie sa 15. 05. 2018 zúčastnilo 36 žiakov zo všetkých výchovných skupín.

Na vychádzke sme si prezreli Luník II s bývalou fontánou so sochou z travertínu a bronzovú  sochu aktu z bronzu od Arpáda Račka.

Vychádzka splnila svoj účel, dievčatá spoznali časť Košíc okolia internátu, porozprávali sa, odfotili s koňom a zoznámili sa s činnosťou jazdeckého oddielu UVL v Košiciach na Popradskej ceste.

Organizátor: Emília Bodnárová