A zas sme si zašportovali a dali pečať nášmu turnaju a reťazec zápolení sme predĺžili. Napriek úvodnému rozpačitému počtu sa počet zvyšoval až na prijateľný počet dvoch o dušu súperiacich družstiev. Termín a čas zodpovedal snahe ešte raz vidieť v nasadení našich maturantov a hlavne Luciu Havrišákovú i chlapcov, čo sa počas 4 rokov aktívne zapájali do volejbalového krúžku a turnajov. Ako je zvykom súboj gradoval v piatich setoch, teda súperenie  bolo silné. Zvíťazilo družstvo pod Luckiným vedením- „Ružová čokoláda“ a nie menej dobrým bolo družstvo „nášho“ Budjača. Po zápase boli hráči ocenení sladkosťou podľa vlastného výberu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Nad turnajom mal patronát p Stacho.