Dňa 23.4.2018 sa na našom ŠI uskutočnil súťažno-zábavný kvíz „VIEŠ DOBRE GAZDOVAŤ?“

Zábavnou formou sme chceli prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti  a efektívneho riadenia vlastných finančných zdrojov našich žiakov.

Kvíz pripravila 22. VS pani vychovávateľky Mgr. Jolany Kocurovej.