V miestnosti č. 612, vo štvrtok 13. decembra, zavládlo ticho. Za šachovnice zasadlo, žiaľ, iba 7 súťažiacich, hoci sa prihlásili štrnásti. Potešila však účasť 2 dievčat. Hralo sa systémom „každý s každým" a hrací čas bol stanovený na 2x8 minút. Po skončení turnaja bolo nasledovné poradie:

1. miesto     Orsolya NAGYOVÁ                        14. VS

2. miesto     Martin BUDJAČ                             23. VS                 

3. miesto     Adam DRAGULA                           21. VS

4. miesto     Lukáš Müller                                21. VS

5. miesto     Adam Mihalik                               22. VS

6. miesto     Andrea Magáčová                         15. VS

7. miesto     Erik Tolin                                      22. VS

 

Prví traja boli odmenení diplomom, medailou, nákupnou poukážkou a tematickou vecnou cenou / šachová figúrka /.

Organizátor : Mgr. Ladislav Kozák