Miestnosť č. 612 sa v pondelok večer / 11. decembra 2017 / premenila na „šachový klub“. Zišlo sa v ňom 12 šachistov a 1 šachistka, ktorí si zmerali sily v tejto kráľovskej hre. Turnaj sa hral na 6 kôl, tzv. švajčiarskym systémom. Využili sme tak nákup šachových hodín a súprav zo vzdelávacích poukazov. Celý turnaj sa odohral v priateľskej atmosfére, neboli žiadne protesty ani sporné situácie na šachovnici. Po skončení 6. kola víťazom sa stal Martin Budjač /23. VS/, 2.miesto obsadil Marek Madeja /18.VS/ a tretí skončil Martin Demčák /24.VS/. Šachisti na 1. – 3. mieste boli odmenení nákupnými poukážkami, vecnými cenami a diplomami.

Celkové poradie :

1. miesto              Martin      BUDJAČ           18 bodov   

2. miesto              Marek      MADEJA           15 b.

3. miesto              Martin      DEMČÁK          12 b.

4. – 9. m.             Adam       DRAGULA          9 b.

                           Adam        MACKANIČ        9 b.

                           Veronika   POPIKOVÁ         9 b.

                           Sebastián  DZURO             9 b.

                           Nikolas      NEHÉZ              9 b.

                           Maroš        BRATKO            9 b.

10.-11.m.             Milan        DROTÁR            7 b.

                           Kristián     PAĽUCH             7 b.

12.-13.m.             Viliam       POVAŽAN          6 b.

                           Lukáš        MÜLLER             6 b.  

 

Turnaj zorganizoval : Mgr. Ladislav Kozák