Dňa 10.12.2019 sa v miestnosti č. 310 uskutočnil Vianočný kvíz. Cieľom celointernátnej akcie bolo pripomenúť si Vianočné zvyky a tradície, overiť si úroveň svojich vedomostí a naladiť sa na vianočnú náladu. Súťaže sa zúčastnilo sedem trojčlenných družstiev z jednotlivých poschodí ŠI.

Na prvom mieste sa umiestnili žiaci, ktorí súťažili za siedme poschodie a to Halász Štefan, Kovács Edvin a Strausz Richard.

Na druhom mieste sa umiestnili žiačky z druhého poschodia a to Faragóová Simona, Matijková Gabriela a Gorecká Romana.

Tretie miesto obsadili žiačky z piateho poschodia a to Šoltýsová Rozália, Mišľavceva Alexandra a Kotěšovská Martina.

Víťazi a všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu.

Kvíz pripravila: Mgr. Bibiána Bačková