Dňa 19. júna 2019 sa o 16:30 uskutočnila VERNISÁŽ žiackych prác  z krúžkov p. Maržejovej a p. Vargovej.  Žiačka Fanny z 2.VS zaspievala krásnu áriu,  žiaci z 19.VS Marek Smolár a Marián Piskor zahrali na hudobné nástroje a žiak Alex Helebrandt zarecitoval milú báseň a celú akciu viedol. Pohostili sme sa , občerstvili a pokochali v krásnych dielach našich žiakov. Atmosféru  môžete vidieť na fotografiách.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ako i naším vychovávateľom, ktorí  akciu pripravili. V neposledním rade aj žiakom, ktorí sa prišli pozrieť a povzbudili účinkujúcich vrúcnym potleskom.

Spoznali sme, kedy sa tvorí RADOSŤ.

Akciu pripravili: Ing. Vargová a Mgr. Mardžejová