Do tejto humanitnej akcie, vyhlásenej Slovenským červeným krížom, sa zapojilo 11 žiakov ŠI (6. VS – 2, 7. VS – 2, 10. VS – 2, 12. VS - 1, 14. VS – 2, 18. VS – 1, 24. VS – 1). Šesť žiakov sa stalo úspešnými darcami krvi spolu s 3 pedagógmi.

Niektorí žiaci darovali krv za svoju školu. Ďalší žiakom, ktorým nevyhovoval termín zo zdravotných dôvodov, prípadne pre študijné dôvody, pôjdu darovať krv samostatne v im vyhovujúcom termíne.

Darca krvi musí byť zdravotne v poriadku, ak bol chorý, môže krv darovať najskôr 2 týždne po dobratí liekov. Aj z tohto dôvodu, nakoľko bolo veľa žiakov chorých /chrípkové prázdniny/ alebo po chorobe, bolo málo žiakov schopných darovať krv. Akcia úspešne splnila svoj cieľ - motivovať študentov v humanitnej oblasti a mať pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Žiaci – darcovia, budú za svoj čin odmenení formou  verejného poďakovania  ŠI : Eva Slopovská – LA, Miriam Bencová – LA, Lucia Havrišáková – ŠE, Ivana Vresilovičová – HJ, Viktória Sivačková – HJ, Nikolas Čech - KZ.

Zodpovedná za akciu: Anna Šemorádiková