Do tejto humanitnej akcie, vyhlásenej Slovenským červeným krížom, sa zapojilo 12 žiakov ŠI  z : 3. VS  - 1, 4. VS – 1, 5. VS – 1, 7. VS – 2, 8. VS – 1, 10. VS - 2, 15. VS – 1, 19. VS – 2, 20. VS – 1.

   Deväť  žiakov sa stalo úspešnými darcami krvi spolu s 3 pedagógmi.

   Niektorí žiaci darovali krv za svoju školu, ďalším žiakom, ktorým nevyhovoval termín zo zdravotných dôvodov, prípadne pre študijné dôvody, tí pôjdu darovať krv samostatne. Darca krvi musí byť zdravotne v poriadku, ak bol chorý, môže krv darovať najskôr 2 týždne po dobratí liekov. Aj z tohto dôvodu, nakoľko  bolo veľa žiakov chorých / chrípkové prázdniny/ , alebo po chorobe, na prvý termín prišli, oproti nahláseným 10 žiakom, len tri žiačky a darcovstvu vyhovela jedna. Akcia úspešne splnila svoj cieľ, motivovať študentov v humanitnej oblasti, mať pozitívny prístup k ľuďom ktorí potrebujú pomoc.

   Žiaci – darcovia, budú za svoj čin odmenení formou  verejného poďakovania  ŠI :

P. Karamanová - KA , E. Ostapľuk – SB, B. Gombárová – RO, I. Mingáčová a J. Predovová – UR, Dominika Gombitová – ČA, M. Bratko a P. Polanský – HA, M. Bartko – HU.  Za pedagógov darovali krv vychovávatelia  M. Urbanová, L. Kozák  a A.Šemorádiková.

Zodpovedná : A. Šemorádiková