Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI je vo výške 29 €, ktorý je potrebné uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu - IBAN:  SK07 8180 0000 0070 0018 6345.

   

   Žiaci sú ubytovaní v 8-poschodovej budove s pekným výhľadom na celé mesto Košice. Ubytovanie je zabezpečené v bunkách, každá bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu a sociálne zariadenie. Izba je zariadená dvoma váľandami, písacím stolom, stoličkami, knihovničkou a zásuvkovou skrinkou. Na chodbe sa nachádzajú vstavané skrine.

   

Na každom poschodí sú kancelárie vychovávateľov, klubovňa vybavená televízorom a kuchynka s kuchynskou linkou, chladničkou, dvojplatničkou, mikrovlnkou.  

                                                                      

Žiaci majú k dispozícií študovne, internetovú  miestnosť, tanečnú miestnosť, tvorivé dielne, fitness, posilňovne vybavené moderným zariadením, čitáreň, miestnosti na stolný tenis, biliard, stolný futbal.

   

   

   

                                                       

 

V areáli školského internátu sa nachádza volejbalové ihrisko, tenisový kurt a pripravuje sa workoutové ihrisko.

   

 

V celej budove je WIFI pripojenie na internet.    

 

Žiaci sú ubytovaní v školskom internáte od nedele od 15.00 hod. do piatku do 15.00 hod. okrem sviatkov a prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné, chrípkové, mimoriadne...).