Na úvod pani Šmideková hovorila žiačkam o zdravom životnom štýle, dôležitosti byť v dobrej psychickej a fyzickej kondícii. Môžu to dosiahnuť správnou životosprávou, cvičením a vyhýbaním sa stresovým situáciam. V druhej časti spolu so žiačkami precvičovali cviky z kalanetiky – naťahovanie svalstva, okysličovanie organizmu. Na záver sa rozprávali o svojich skúsenostiach z pohybu, cvičenia, stravy a vplyvu stresu na zdravie. Žiačky sa poďakovali pani Šmidekovej za inšpiráciu a príjemne strávenú hodinku pri pohodovom cvičení. Akcia sa konala 16. októbra 2019.

Zodpovedná za akciu: Anna Šemorádiková