Dňa 4. 12. 2018 sa v jedálni ŠI uskutočnili tvorivé dielne Tešíme sa na Vianoce, na ktorých si žiaci mohli zhotoviť vianočné darčeky a menovky. Akcie sa zúčastnilo 43 žiakov a vychovávateľov.

Akciu pripravila: Mgr. Helena Mardžejová