Racionálna výživa je základným predpokladom správneho vývoja človeka a ako hlavná zložka zdravia je podmienkou prevencie a liečby mnohých ochorení. 

   V jedálni sme pripravili prezentáciu zdravých jedál a žiaci si veľmi pochutili na jedlách bohato prestretých stolov. Sprievodnou akciou bolo vytvorenie kreatívného zdravého taniera za každú výchovnú skupinu. 

Celointernátnu aktivitu organizovala 22. VS pod vedením vychovávateľky Mgr. Jolany Kocurovej.