Pripomenuli sme si 16. október – Svetový deň výživy

Celointernátna  akcia  – Svetový Deň výživy v ŠI sa uskutočnila dňa 17.10.2017. Cieľom akcie bolo upozorniť na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku či dostupnosti potravín vo svete a tiež motivovať žiakov ku  zdravému  stravovaniu, informovať prítomných o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám.

Akcie sa zúčastnili žiaci z celého ŠI. Aktívne sa do prípravy jedál okrem pracovníčok školskej jedálne pod vedením vedúcej jedálne ŠI p. I. Šoltésovej  zapojilo 15 žiačok pod vedením vychovávatelky Ing. T. Zahradníčkovej a samotnej akcie sa zúčastnilo okolo 250 žiakov.   Akcia bola obohatená letákmi so  zaujímavými informáciami z oblasti výživy, upútavkami a tiež príspevkom do internátneho rozhlasu. Bola tiež zdokumentovaná a mala medzi žiakmi a zamestnancami úspech.