Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila prezentácia  a ochutnávka  minerálnych vôd zo Slovenska vo vestibule nášho internátu. Žiakom sme pripomenuli význam  Svetového dňa vody, ktorý je určený na  22. marca. V rámci prezentácie sme sa zamerali na delenie vody, zdroje pitnej vody, význam vody  v orgánoch tela, ale hlavne nemali by sme znečisťovať naše vody. 

Aktivitu pripravila 22.výchovná skupina s vychovávateľkou Mgr. Kocurovou.