Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu. Cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity. Nedostatok pohybovej aktivity sa v súčasnosti stáva čoraz väčším celosvetovým problémom.

V modernej dobe 21. storočia, kedy uprednostníme auto pred bicyklom a výťah pred schodmi, má pohyb a cvičenie stále veľký význam. Na to, aby srdce a svaly správne fungovali, potrebujú pravidelnú fyzickú aktivitu. V rámci Svetového dňa pohybom ku zdraviu sme sa smažili zapojiť čo najviac žiakov na našom internáte do pohybových aktivít.

Akciu koordinovala: Mgr. Jolana Kocurová