V pondelok 23. mája sme si pripomenuli „Svetový deň mlieka“. Mlieko a mliečne výrobky budú vo väčšej miere súčasťou jedálnička v našej Školskej jedálni. Chceme poukázať na  významný obsah vitamínov v mliečnych výrobkoch, ich mimoriadne nutričné hodnoty a inšpirovať žiakov k tomu, aby mlieko  a mliečne výrobky zaradili ako každodennú  súčasť stravovania.

Zodpovedná za akciu: Mgr. Jolana Kocurová