Dňa 17. júna .2019 sa v našom internáte uskutočnila prednáška spojená s besedou v rámci „Svetového dňa bez tabaku“, ktorý si pripomíname 31. mája. Besedu spojenú s prezentáciou predniesla PhDr. Gregová, pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Prednáška bola na tému - Prevencia aktívneho a pasívneho fajčenia a zdravý životný štýl. Po prednáške sa žiaci mali možnosť zúčastniť aj jednotlivých meraní CO Smokerlyzerom vo výdychu fajčiarov aj nefajčiarov, podielu tuku v tele Bodystatom a meraním krvného tlaku tlakomerom. Na akcii sa zúčastnilo 100 žiakov. Študenti sa dozvedeli skutočnosti, ktoré sú pre ich život poučné a zároveň povzbudzujúce k prehodnoteniu ich životného štýlu spojeného s užívaním tabakových výrobkov a k samotnému či už obmedzeniu alebo skoncovaniu s týmto zlozvykom.

Akciu pripravil: Mgr. Pavol Imrich