Dňa 31. 05. 2022 bola v našom ŠI odvysielaná rozhlasová relácia našimi žiakmi v rámci Svetového dňa bez tabaku. Tohtoročným heslom určeným  WHO je: „Tabak – smrteľný v každej podobe“. Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.

Zodpovedný za akciu: Mgr. Pavol Imrich