V rámci recipročnej spolupráce medzi stredoškolskými internátmi v Košiciach a na základe pozitívneho ohlasu účastníkov minuloročného kola, sme pripravili aj druhý ročník súťažno-zábavného večera pod názvom „Čo ja viem ?“.

Dňa 21.3.2018 sme na pôde nášho internátu privítali družstvá  z  ŠI Považská, ŠI A. Garbana – Werferova, ŠI Jedlíkova a ŠI Komenského.  Súťažilo 5  trojčlenných družstiev. Súťaž prebehla v piatich kolách a odpovedalo sa spolu na 50 otázok z týchto oblastí:

1. kolo – Geografia

2. kolo – Cudzie slová a frazeologizmy

3. kolo – Pesničky a obrazy

4. kolo – Slovensko

5. kolo – História

Príjemnú atmosféru vytvoril moderátor večera Kevin Ivanko z 21.VS. Nad regulárnosťou súťaže dohliadala odborná porota v zložení: Mgr. Milan Kocur, zástupca riaditeľky ŠI Medická 2, Mgr. Pavel Hudáček, vedúci výchovy ŠI Medická 2, PhDr. Judita Štefancová z ŠI Jedlíkova. Získané body regulárne zapisovala členka žiackej rady Laura Sabolová (z VS č. 12). O občerstvenie hostí a súťažiacich sa postarala žiacka rada pri ŠI Medická 2.

S najvyšším počtom bodov zvíťazilo družstvo ŠI Werferova. 2. miesto obsadilo družstvo chlapcov z ŠI Komenského, 3. miesto získalo  domáce družstvo ŠI Medická,  4. miesto družstvo ŠI Jedlíkova a na 5. mieste boli dievčatá z ŠI Považská. V programe vystúpili Majka Jurčišinová (z VS č. 3) so skladbou Posledný krát od Dominiky Mirgovej a Dominika Paňková (z VS č. 10) so skladbou Bruna Marsa – Locked out of heaven.

Akcia v plnom rozsahu splnila svoj cieľ. Žiaci si doplnili vedomosti, strávili príjemný večer a rozvíjali medziinternátne priateľské vzťahy. Spolu sa jej zúčastnilo 125 žiakov.

Akciu pripravili: Mgr. Renáta Hockicková, Mgr. Ján Hamadej a Žiacka rada ŠI Medická 2 s Mgr. Gabrielou Gačkovou s finančným zabezpečením RZ pri ŠI Medická v zastúpení Mgr. Ľubomíry Havajovej.

 

Zodpovedná: Mgr. Hockicková

Foto: Diana Richnavská 4. VS a Elizabeth Vargová 3. VS