Dňa 11.apríla 2019 sa stretli žiačky nášho internátu, aby si spríjemnili popoludnie a zároveň zmerali svoje sily v stolnom tenise. Do súťaže sa  prihlásilo 15 dievčat z rôznych výchovných skupín. Po rozdelení do skupín  odohrali v 1. stupni vzájomné skupinové zápasy v miestnostiach pre stolný tenis. Víťazky skupín postúpili do 2. stupňa,kde vzájomné zápasy určili nasledovné poradie:

1.miesto         -  Martina Petričková                    (6.VS, vych. Lacová),

2.miesto         -  Dominika Gombárová                (8.VS, vych. Romanovová),

3.miesto         -  Terézia Kovácsová                     (14.VS, vych. Sčurová).

 

Cieľ akcie bol splnený, žiačky predviedli kvalitné športové a pohybové aktivity v konfrontácii so žiačkami iných výchovných skupín. Víťazná hráčka Martina Petričková získala putovný pohár Majsterky ŠI v stolnom tenise pre šk.r. 2018/2019. Hráčky na prvých troch miestach získali darček a všetky zúčastnené hráčky potešila sladká odmena.

Výkony súťažiacich hodnotili vychovávatelia František Stacho a  Ladislav Kozák.

Akciu pripravila: Ing. Mária Karoľová