Dňa 13. 06. 2022 sa stretli ubytovací referenti aby sa dohodli na organizácií celo-internátnej akcie a to „Súťaž o najkrajšiu izbu“. Samotná súťaž sa konala 15. 06.2022,  kde ubytovací referenti hľadali najkrajšiu  izbu. Všetky prihlásené izby boli skutočne veľmi pekné a čistulinké. Bolo vidno, že súťažiaci si dali záležať. Referenti všetky izby obodovali a nakoniec po súčte bodov vyhodnotili tri najkrajšie izby a to 516A, 815A, 225B a 614A. Obyvatelia týchto izieb boli odmenení, no aj všetci, ktorí sa do súťaže prihlásili.

Zodpovedná za akciu: Mgr. Ľubomíra Havajová