Dňa 6.2.2020 sa konala súťaž o "naj" izbu. Do súťaže boli prihlásené izby a to jedna za každú výchovnú skupinu. Prihlásené izby hodnotila komisia a to v zložení Laura Sabolová a Kristína Povecová zo Žiackej rady a dve vychovávateľky.

Hodnotila sa hlavne čistota a poriadok, dodržiavanie zákazu lepenia plagátov a nálepiek priamo na stenu, vlastná tvorba – kreativita, dekorácie, výzdoba, kvety a celkový dojem.

Po spočítaní všetkých bodov boli vyhlásené za „naj“ izby 4 dievčenské a 3 chlapčenské izby, ktoré získali najviac bodov.

Za akciu zodpovedá: Mgr. Ľubomíra Havajová