Dňa 6.3.2019 sa uskutočnilo bodovanie izieb prihlásených do súťaže o Najkrajšiu izbu v ŠI. Súťažilo 23 izieb, z každej výchovnej skupiny jedna.

Komisiu tvorili žiaci: Kristína Povecová, Liana Hudáčeková, Kristián Fagyaš. Za vychovávateľov bodovali pani vych. Helena Mardžejová a pani vych. Gabriela Gačková.

Hodnotila sa hlavne čistota a poriadok, dodržiavanie zákazu lepenia plagátov a nálepiek priamo na stenu, vlastná tvorba – kreativita, dekorácie, výzdoba, kvety a celkový dojem.

Po spočítaní všetkých bodov boli vyhlásené 4 dievčenské a 3 chlapčenské izby, ktoré získali najviac bodov. V kategórii dievčenských izieb bola zhoda bodov, preto boli odmenené a ocenené až 4 izby.

 

Dievčatá:

214 A - (výchovná skupina pani vych. Mardžejovej) - žiačky Erika Vlčaková a Michaela Stanislavová

302 B - (výchovná skupina pani vych. Karoľovej) - žiačky Simona Sokolová a Beáta Klaciková

526 A - (výchovná skupina pani vych. Kokoľusovej) - žiačky Mária Bütiová a Viktória Ballóková

623 A - (výchovná skupina pani vych. Havajovej) - žiačky Hana Hupcejová a Alexandra Knižková

 

Chlapci:

805 B - (výchovná skupina pani vych. Kocurovej) - žiaci Samuel Krištan a Róbert Hotáry

830 A - (výchovná skupina pána vych. Imricha) - žiaci Tomáš Tipan a Dominik Mulidrán

817 A - (výchovná skupina pána vych. Stacha) - žiaci Sebastián Dzuro a Lukáš Grec

Za akciu zodpovedná: Mgr. Lubomíra Havajová, Mgr. Gabriela Gačková