23. januára 2018 sa stretli ubytovací referenti, aby sa dohodli na organizácii celointernátnej akcie, a to „Súťaž o najkrajšiu izbu“.

Samotná súťaž sa konala 30. januára, keď ubytovací referenti hľadali najkrajšiu dievčenskú a chlapčenskú izbu. Všetky prihlásené izby boli skutočne veľmi pekné a čistulinké. Bolo vidno, že súťažiaci si dali záležať. Referenti všetky izby obodovali a nakoniec na zákalde súčtu bodov vyhodnotili tri najkrajšie dievčenské a tri chlapčenské izby.

Ocenení:   Z výchovnej skupiny p. Mardžejovej izba číslo 213B a bývajú tam Hublerová Rebeka a Hrbálová Janka.

                Z výchovnej skupiny Mgr. Urbanovej izba číslo 323B, kde bývajú Mingáčová Ivana a Predovová Janka.

                Z výchovnej skupiny Mgr. Gačkovej izba číslo 514A, kde bývajú Pustayová Michaela a Harčárová Anna.

               Z chlapčenských izieb sú to: Izba číslo 830A z VS Mgr. Imricha, kde bývajú Mulidrán Dominik a Tipan Tomáš.

                                                         Izba číslo 605A z VS Ing. Krbáťovej, kde bývajú Podracký Patrik a Zagyba Mátyás.

                                                         Izba číslo 718B z VS Mgr. Hamadeja, kde bývajú Polanský Peter a Šalata Patrik.

Súťaž bola veľmi vyrovnaná a všetky prihlásené izby pekné.

Víťazné izby, ich obyvatelia boli odmenení a pochválení. Tak gratulujeme...

Akciu pripravila: Mgr. Ľubomíra Havajová