Dňa 30.5.2019 sa zúčastnili žiačky nášho Zdravotníckeho krúžku súťaže Družstiev prvej pomoci mládeže. Súťaž organizoval ÚzS SČK Košice – mesto pre žiakov stredných škôl v Košiciach. Súťaž DPPM sa uskutočnila v priestoroch Základnej školy Požiarnická 3, Košice.

     V tomto školskom roku sa v ŠI Medická 2 podarilo zostaviť dve Družstvá prvej pomoci mládeže, ktorých členovia sa zodpovedne pripravovali v Zdravotníckom krúžku na úspešné reprezentovanie ŠI v súťaži ÚzS SČK Košice – mesto v DPPM.  Zo študijných a zdravotných dôvodov sa nakoniec súťaže zúčastnilo len jedno družstvo, ktoré bolo zložené aj zo žiačok 1. ročníka: kapitánka - Kristína Trojčáková a členovia Zuzana Kicošová, Radka Ksiažeková, Zuzana Maňaková a Viktória Coganová. Skúsenosti a pocity z výkonov členov súťažného družstva , aktívny a zodpovedný prístup k reprezentácii ŠI  a ďalšie postrehy, to Všetko sme si so žiačkami povedali hneď po ukončení súťaže. Žiačky na jednej strane mali zo seba dobrý pocit, pretože zo 14 zúčastnených DPPM mali dobré výsledky, ale aj sebakriticky priznali svoje nedostatky a chyby s konštatovaním, že už teraz sú z nich poučené pre budúcnosť. Presné umiestnenie sa dozvieme až po vyhodnotení zo správy ÚzS SČK – Košice mesto.

   Za aktívnu prácu v Zdravotníckom krúžku a zodpovedné reprezentovanie ŠI v súťaži boli všetci prítomní  žiaci odmenení pohostením.

Za aktivitu zodpovedná: Anna Šemorádiková