Dňa 30.5.2018 sa žiačky nášho Zdravotníckeho krúžku zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci mládeže. Súťaž organizoval ÚzS SČK Košice – mesto, pre žiakov stredných škôl v Košiciach.  Súťaž DPPM sa uskutočnila v Gymnáziu Park mládeže Košice.

     V tomto školskom roku sa  v ŠI Medická 2 podarilo zostaviť dve Družstvá prvej pomoci mládeže, kde sa členovia  v Zdravotníckom krúžku zodpovedne pripravovali  na úspešné reprezentovanie ŠI.  Zo študijných a zdravotných dôvodov sa nakoniec súťaže zúčastnilo len jedno družstvo, ktoré bolo zložené aj zo žiačok 1.roč.: kapitánka – Janka Oroszová a členovia Veronika Pipas, Nicol Kalafusová, Zuzana Kicošová, Radka Ksiažeková a Kristína Trojčáková. Skúsenosti a pocity z výkonov členov súťažného družstva, aktívny a zodpovedný prístup k reprezentácii ŠI  a ďalšie postrehy, to všetko sme si so žiačkami povedali hneď po ukončení súťaže. Žiačky na jednej strane mali zo seba dobrý pocit, lebo z 14 zúčastnených DPPM mali dobré výsledky, ale aj sebakriticky priznali svoje  nedostatky a chyby s konštatovaním, že už teraz sú z nich poučené pre budúcnosť. Presné umiestnenie sa dozvieme až po vyhodnotení zo správy ÚzS SČK – Košice mesto.

   Za aktívnu prácu v Zdravotníckom krúžku a zodpovedné reprezentovanie ŠI v súťaži boli všetci prítomní žiaci odmenení pohostením.

Zodpovedná: Anna Šemorádiková