Dňa 18. 5.2018 sme sa stali účastníkmi jedinečného medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival – ( Štvorylka) - (Telesná výchova). Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastrešil tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Snahou tanečníkov bolo vytvoriť nový slovenský rekord.  

     Tanec je prirodzenou cestou k radosti a spontánnosti, rozvíja muzikalitu, rytmus, kreativitu,  rozširuje obzor nielen o pestrosť hudobného vyjadrenia, ale zároveň sa mladí ľudia učia o kultúre, temperamente a zvyklostiach.  V tomto duchu sa v našom ŠI  sa do nácviku choreografie zapojilo 12 žiačok.  O aktivitu bol zo strany žiačok záujem.

 

Koordinátor akcie: Mgr. Erika Samborová,

Spoluorganizátori: Mgr. Renáta Hockicková, Mgr. Mária Urbanová