Dňa 5.11.2019 sme prišli do NTS FNsP SNP v Košiciach, aby sme sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi, a tak podporili túto humanitnú akciu, vyhlásenú Slovenským Červeným krížom.

Zodpovedná za akciu: Anna Šemorádiková