Do tejto humanitnej akcie, vyhlásenej Červeným krížom, sa zapojilo 10 žiakov , z ktorých sa 5 žiačok stalo darcami. Ďalší žiaci darovali svoju krvjednotlivo, alebo za svoju školu.  Akcia úspešne splnila svoj cieľ, motivovať žiakov v humanitnej oblasti, mať pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujúpomoc.  Záujem bol väčší, ale žiaci boli po chorobe, prípadne neboli vhodnými darcami zo zdravotných alebo iných dôvodov. Za zamestnancov darovali krv  vychovávatelia p. Šemorádiková, Mgr. Urbanová, Mgr. Kozák, Mgr. Imrich.

     Žiaci – darcovia, ktorí budú   na členskej schôdzi MS SČK za svoj čin odmenení formou  verejného poďakovania pamätným ďakovným listom apohostením : Patrícia Linková /LA/, Lucia Milníková /BO/, Jana Sanetriková /GA/, Rebeka Sejnová /LA/, Eva Slopovská /LA/.

Zodpovedná: Anna Šemorádiková