V rámci  „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ (26. 11. – 30. 11. 2018) bola jednou   z aktivít aj súťaž žiackych prác spojená s výstavou na danú tému.

Žiaci mali pomocou rôznych techník:

-  nakresliť na výkres A4, A3,

-  vyhotoviť fotografiu,

-  namaľovať obraz

a zobraziť svoj názor na drogy a ich následky. Do súťaže sa zapojilo 25 žiackych prác. Práce  posúdila odborná porota zložená  z 5 členov.

 

Vyhodnotenie:

1.      miesto: Viktória MACHKOVÁ – 4. VS

2.      miesto: Tomáš TIPAN  – 24.  VS

3.      miesto: Lea SABOSLAJOVÁ – 8. VS

 

Všetci žiaci dostali sladkú odmenu.

Zodpovedná za akciu: Ing. Jarmila Krbaťová