V rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bola jednou z aktivít aj súťaž žiackych prác spojená s výstavou na danú tému.
Žiaci mali pomocou rôznych techník nakresliť svoj názor na drogy a ich následky. Do akcie sa zapojilo 24 žiakov z nášho ŠI. Práce a fotografie posúdila odborná porota zložená zo 6 žiakov ŠÚV v Košiciach.

Vyhodnotenie:
1. miesto: Majka Kožuškaničová - 9. VS / p. Šepentalová /
2. miesto: Mátyás Zagiba - 17. VS / p. Krbaťová /
3. miesto: Diana Richnavská – 4. VS / p. Karoľová /

Akciu pripravila : Ing. Jarmila Krbaťová